Stichting Stadsgehoorzaal

  • Sponsoren

Stichting Stadsgehoorzaal

De Stichting Stadsgehoorzaal Kampen heeft de ANBI-status.

Naam: Stichting Stadsgehoorzaal Kampen
RSIN nummer: 853440554
KVK: 59361123
BTW nummer: NL 853 440 554 B01
Postadres: Burgwal 84, 8261 ES Kampen
Bezoekadres: Burgwal 84, 8261 ES Kampen

De stichting heeft ten doel:

1. De artistieke en culturele functie van de Stadsgehoorzaal:

De Stadsgehoorzaal brengt een breed programma van professionele podiumkunsten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Kampen;
De Stadsgehoorzaal levert een bijdrage aan talentontwikkeling en de vernieuwing van de podiumkunsten door semiprofessionele en professionele kunstenaars podiumervaring op te laten doen door middel van eigen producties;
De stadsgehoorzaal staat open voor creatieve, maatschappelijk relevante en innovatieve ideeën en functioneert daarmee als één van de creatieve broedplaatsen in Kampen;

2. De maatschappelijke functie van de Stadsgehoorzaal:

De Stadsgehoorzaal geeft ruimte aan uitvoeringen van (amateur)verenigingen. Daarbij biedt zij hen technische en praktische ondersteuning;
De Stadsgehoorzaal ondersteunt, daagt uit en draagt, op neutrale wijze, bij aan relevante dialogen en reflecties op zaken die de samenleving beroeren;
De Stadsgehoorzaal zal, samen met de andere culturele organisaties in Kampen, een bijdrage leveren aan de cultuureducatie in het onderwijs;
De Stadsgehoorzaal zal participeren in samenwerkingsprojecten met culturele en maatschappelijke organisaties;
Cultuur heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven, de Stadsgehoorzaal zal (samen met de partners van Sambiq) onderzoeken hoe de goed uitgeruste culturele infrastructuur in Kampen een bijdrage kan leveren aan de participatiesamenleving.

3. De commerciële functie van de Stadsgehoorzaal:

De Stadsgehoorzaal biedt ruimte, faciliteiten, techniek, logistiek en catering aan marktpartijen voor commerciële verhuur;
De Stadsgehoorzaal biedt een professionele en commerciële horecafunctie;
De Stadsgehoorzaal zoekt naar partners in het bedrijfsleven om te onderzoeken wat beide branches elkaar te bieden hebben.

Bekijk hier het Beleidsplan 2021-2025, Jaarverslag 2022-2023 en Financiële verantwoording 2022.

Bestuur:
de heer Carel Diekerhof – voorzitter
mevrouw Benedikte Dijksterhuis – secretaris
de heer Jan Albert Visscher – penningmeester

Bestuur en directie werken volgens de negen principes van de Code Cultural Governance. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Voor het personeel van de Stadsgehoorzaal is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. Voor de directeur gelden de richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen;
De Stadsgehoorzaal draagt bij aan de verbetering van het culturele klimaat van de gemeente Kampen door een bijdrage te leveren aan gemeentelijke (cultuur)beleidsaccenten zoals deze zijn verwoord in de Kamper Cultuurnota, Kampen kleurt samen cultuur.